V rámci studia hudebních věd komplexně zpracovala obsáhlý rukopisný sborník italské barokní monodie, z něhož vzešla audio nahrávka s názvem „Amor Tiranno, italské milostné písně 17. století z Lobkovických sbírek v Čechách“

Kromě koncertní činnosti působí pedagogicky na základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Karlových Varech, neustále se vzdělává v nových pedagogických přístupech a trendech u nás i v zahraničí, zapojuje do své výuky i různé alternativní přístupy čerpající např. z muzikoterapie, jógy, baletu, jízdy na koni).

Jejím hlavním cílem a smyslem je předávat lidem radost skrze hudbu a zpěv.

biografie

Helena Tašnerová se narodila v Karlových Varech. Již od mládí se zabývala hudbou, zpěvem a hrou na klavír.

Vystudovala klasický zpěv na konzervatoři v Plzni u Lilky Ročákové a Valentiny Chavdarové, navázala studiem hudební vědy na Karlově Univerzitě v Praze a italské univerzitě Alma Mater Studiorum v Boloňi.

Absolvovala mistrovské pěvecké kurzy Silvany Bazzoni Bartoli, Wilmy Vernocchi, Jiřího Kotouče a Evy Randové. Během studií získala řadu interpretačních ocenění.

Spolupracovala s Plzeňskou filharmonií, Karlovarským symfonickým orchestrem a severočeskou filharmonií Teplice. Koncertovala nejen na domácí půdě, ale též v Itálii, Německu a Francii. Reprezentovala Univerzitu Karlovu koncertem české soudobé hudby na velvyslanectví v Paříži.

V rámci studia hudebních věd komplexně zpracovala obsáhlý rukopisný sborník italské barokní monodie, z něhož vzešla audio nahrávka s názvem „Amor Tiranno, italské milostné písně 17. století z Lobkovických sbírek v Čechách“

Kromě koncertní činnosti působí pedagogicky na základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Karlových Varech, neustále se vzdělává v nových pedagogických přístupech a trendech u nás i v zahraničí, zapojuje do své výuky i různé alternativní přístupy čerpající např. z muzikoterapie, jógy, baletu, jízdy na koni).

Jejím hlavním cílem a smyslem je předávat lidem radost skrze hudbu a zpěv.

„Hudba a zpěv jsou přímým
oslovením duše.“

Zpěv je přirozenou součástí každého člověka. Věřím, že kdo umí mluvit, umí i zpívat. Každý má svou jedinečnou barvu hlasu a pěvecký projev. Komu navíc příroda nadělila velký hlasový fond a muzikální představivost, má za úkol tyto schopnosti rozvíjet a pomáhat tak rozeznívat i ostatní bytosti kolem sebe. Zpívat vnímám jako své poslání. Nechat hudbu a zpěv v sobě radostně rozeznít a svým zpěvem pak šířit radost, lásku a mír.

S každým tónem, který mohu zapět nahlas, cítím napojení na vesmírnou energii, na zdroj života a na sílu, která ve mně budí hlubokou lásku, úctu a radost a nese ji k ostatním. Nezáleží při tom, zda zpívám ve velkolepém koncertním sále s orchestrem za zády, v učebně umělecké školy s žákem u klavíru nebo v kostele. Hudba a zpěv mě provází životem. Zpěv je mojí terapií, pedagogická činnost výzvou a integrace do dalších oborů (jóga, psychologie) přirozenou hravou samozřejmostí.

Jsem vděčná, že mohu obohacovat svět něčím tak nádherným jako je umění zpěvu. Je v něm obrovská síla – dokáže otevřít lidská srdce a je přímým oslovením duše. Hudba, oproti slovům, působí mnohem hlouběji a s větším účinkem. Ozdravuje tělo a vyživuje duši. Má terapeutické účinky. Jsem hluboce vděčná za svůj dar a za to, že mohu být poslem míru prostřednictvím zpěvu a hudby.